Cách nhân giống hoa Dạ Yến Thảo bằng hạt

  • PDF.

Petunias are popular and reliable flowering ornamental plants. Versatile annuals, petunias can be used in flower beds, hanging baskets, window boxes and other types of containers. They also can be used as cut flowers. The blossoms of petunias come in many colors with petal edges that are straight or ruffled.

Đọc thêm...

Cách nhân giống hoa Dạ Yến Thảo bằng cành

  • PDF.

Dạ yến thảo là loài hoa lý tưởng để trồng trong giỏ treo và trên ban công. Với nhiều mầu sắc rực rỡ và dễ chăm sóc Dạ yến thảo trở nên thật tuyệt đối với bất kỳ người làm vườn nào muốn tô điểm cho giỏ treo, chậu hoa hay ban công của họ. Một thông tin tuyệt vời là hoa Dạ yến thảo cũng có thể dễ dàng nhân giống.

Đọc thêm...

Hạt giống

JM-Garden-Art

Mục này đang chờ hoàn thiện

Read More...

Chậu thông minh

JM-Garden-Art

Mục này đang chờ hoàn thiện

Read More...

Dụng cụ

JM-Garden-Art

Mục này đang chờ hoàn thiện

Read More...

Tưới tự động

JM-Garden-Art

Mục này đang chờ hoàn thiện

Read More...

Tài liệu

JM-Garden-Art

Mục này đang chờ hoàn thiện

Read More...

Bạn đang ở: Cách trồng & Chăm sóc